• Per. Mar 23rd, 2023

Açık denizde bir yelkenli teknenin başka bir tekneyi yedeklemesi için en yararlı yöntem, bunu kıç tarafından çekerek götürmesi olacaktır.
Yedekleme halatının uzunluğuna ve rüzgârın kuvvetine bağlı olarak binen yük değişik olacağından, teknenin sabit yapılarını korumak üzere dikkatlice bir yedekleme yapılmalıdır.

Yedeklemekte kullanılan en faydalı donanım naylon demir halatıdır. Bu konuda naylonun sağlamlığı, Dakron ve polipropüenden daha üstündür
Polipropilen halat su üzerinde yüzebilir fakat sağlamlık ve elastiklik yönünden naylon kadar yeterli değildir.
Bir kural olarak, en doğru yolun kendi yedekleme halatınızı kullanmak olduğunu söyleyeceğiz. Denizli havalarda çekilecek tekneye yanaşmak zor olacağından yedekleme halatını bir yüzer maddeye bağlayarak denize atmanız ve rüzgâr altında kalan öteki tekneden bunun bir kanca ile alınması en pratik yol olacaktır.

Buradaki amaç, çeken teknenin sabit donanımına binecek zoru orantılı olarak dağıtmak ve ani gelen zorlara karşı koymaktır. Çekilen teknede ise, baş taraf yapılarına binecek zorları, ana direk çevresinden alınacak bir doblin ile eşit olarak tüm bünyeye dağıtmak ve bir kırılmaya karşı teknenin başka bir bölümünün bağlı kalmasını sağlamaktır.
Yedeklemede önemli bir etken de, yedek halatının boyunun ayarlanmasıdır. En doğru yedek halatı boyu, dalga tepelerine, teknelerin boyuna ve halatlara binen yüklere göre ayarlanacaktır.
Yedekleme sırasında başka teknelerin de durumunuzu anlaması için Denizde Çatışmayı önleme Tüzüğünde belirlenen işaretleri göstermeniz zorunludur. .
Kapalı bir bölgede, çevrenizin teknelerle dolu olduğu bir limanda yedekleyeceğiniz tekneye bordadan yanaşarak bağlamanız gerekecektir.
Bordadan bağlanarak yedeklenen tekne aynı boyda ise, her iki tekne yan yana bağlanarak çekme işine başlanabilir. Çekilecek tekne daha büyük ise, daha ileriye doğru bağlanmalıdır. Böylece, çeken teknenin dümen ve makine manevralarına mani olmuş olmaz.
Her iki teknenin birbirine bağlanmasında yeterli sayıda usturmaça kullanılması daha sonraki seyir için teknelerin hasar görmelerine mani olacaktır.

Eğer yelken kullanarak yedekleme işi yapılacaksa, bu zorlu çekiş için bazı tedbirler almak gerekecektir. Örneğin, yedek halatı, biri yedekleyen teknenin sancak tarafında öteki iskele tarafında bulunan iki palangaya bağlanacaktır. Böylece tekne rüzgâra karşı seyir yaparken tramola etmek için yararlı bir donanıma sahip olacaktır. Yedeklenen tekne hangi borda tarafında kalırsa, bu taraftaki palangaya yük bindirilecek, öteki palanga boş olacaktır.

Omurgaya kadar inen direkler bağlamak için kullanılabilirse de, güverte üstü direklere bağlama yapılmamalıdır. Çeken tekne bağlamayı mümkün olduğu kadar kıçtan uzak bir noktadan (iskota veya mandar vinçleri gibi) yapmalıdır ve kurt ağızından geçirmemelidir. Kıça çok yakın bağlama noktası seçilirse çeken tekne dümen dinlemeyecektir.

Translate »