• Sal. May 21st, 2024

Tekne ile açılmanın bazı zorlukları olduğu kadar, tekne ile karaya yanaşmanın da pek çok zorluğu bulunmaktadır. Teknenin kara ile olan ilişkisinin kurulması, karaya yanaşırken sebep olunabilecek kazaların önüne geçilmesi açısından hayati bir önem taşır. Bu hayati önem derecesinin yanaşma yöntemleri ile sağlanıyor olması bütün tekneciler ve deniz adamları için büyük bir şanstır. Bu konuyla ilgili olarak bir diğer örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Bir teknenin karadan hareket edip denize açılması ne kadar kolaysa, teknenin karaya yaklaşırken doğru yanaşma biçimi kaptanları bir o kadar fazla zorlamaktadır. Bizde bu yazımızda altını çizerek üstüne vurgu yaptığımız konun detaylarına inerek, tekne ile karaya yanaşma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

1. İskeleye arkadan yanaşmak
Söz konusu karaya yanaşmak veya iskeleye yanaşmak olduğunda, bağlama yöntemleri bu konunun yanında oldukça basit kalacaktır. Çünkü özellikle de iskelelerde teknenin yer seçimi yapması ve iskele üzerinde sabitlenmesi, başka teknelerin de olduğunu hesaba katınca; oldukça dar bir alan içerisinde kusursuz bir yanaşma yöntemi yapmayı gerektirir. Yöntemin ilk şartı doğru yerde ve zamanda demir atma işleminin gerçekleştirilmesidir. Demir atma işlemleri teknenin denizden karaya yaklaşmasına kadar olan süreçte devam etmelidir. Karaya yaklaşılmasına 3 veya 4 metre kaldığında ise teknenin halatlarının iskelede bulunan görevlendirilmiş bir kişiye atılması gerekir. Eğer iskelede duran birisi bulunmuyorsa teknenin karaya daha fazla yakınlaşması gerekmektedir.

2. İskeleye veya tekneye aborda olmak
Teknenin normalde olması gereken durumların dışında iskeleye yanaşması gerektiği anlar olabilir. Bu duruma teknenin aborda olması denmektedir. Tekne demir atacaksa fakat yeteri kadar mesafe kalmamışsa, tonoz durumu da gerçekleşmemişse tekne direk olarak iskeleye yanaşmak durumunda kalır. Aborda olmanın, iskeleye aborda olmak ve tekneye aborda olmak üzere iki çeşidi vardır.

2.1 İskeleye aborda olmak
Usturmaçaların, teknenin karaya yaklaşmayı düşündüğü yerden taraf olacak bir şekilde bağlanmasıdır.

2.2 Tekneye aborda olmak
İskeleye aborda olmak yine de olası bir durumken, tekneye aborda olmak çok daha farklı bir durum olarak karşımıza çıkar. Teknenin bu sırada volta atması gereklidir. Volta olarak geri atılan halat bağları daha sonrasında mutlaka geri toplanmalıdır.

Bir yanıt yazın

Translate »