• Per. Şub 29th, 2024

Deniz mili, denizde kullanılan ve karada kullanılan 1760 yardaya (1608 m.) karşılık gelen kara milinden oldukça farklı olan, uzaklık birimidir. Deniz mili, bir enlemin dünya merkezinde 1 dakikalık bölümünün dünya yüzeyindeki izdüşümü Eğer dünya tam düzgün bir küre olsaydı, bir deniz mili dünyanın her yerinde 1 dakikalık bir çember parçasına denk gelirdi. Ancak dünya kutuplarda basık, bozuk bir küredir ve dönüş aksisinde en kısa çapa sahiptir.
Deniz Mili
Dünyanın bu biçimi nedeni ile bir deniz milinin uzunluğu enlemlerle hafif olarak değişir; Meridyenlerin eğiminin en fazla olduğu ekvatorda en kısa, kutuplarda ise en uzundur. Standart deniz mili olarak, ekvatorda ve kutuplarda ölçülen deniz millerinin aritmetik ortalaması olan 6077 kadem, 6080 kadem (1852 m.) ] olarak kabul edilir. Bir teknenin bulunduğu enlemdeki gerçek deniz mili uzunluğu yerine bu standart deniz milinin kullanılmasından doğan hatalar en çok ekvatorda belirginleşse de, pratik navigasyonda her zaman göz ardı edilebilir.
Enlemler arasındaki farkların çok ufak olduğu büyük ölçekli haritalar dışında, normal navigasyonel deniz haritalarında, izdüşüm metodu nedeni ile enlemler bozulduğundan göstermek mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

Translate »