• Per. May 30th, 2024

Boylam kelimesi Latince longitudo “uzunluk” kelimesinden türeyen, küre üzerinde bir noktanın yerini belirlemede kullanılan iki küresel koordinattan biri. Bu iki koordinatın diğeri ise enlemdir. Boylam, başlangıç meridyeninden doğuya veya batıya doğru uzanan ekvator yayını veya herhangi bir kutup noktasında, başlangıç meridyeninin bulunduğu düzlem ile bulunulan noktanın meridyeninin bulunduğu düzlem arasındaki açıyı verir.

Boylam
Denizdeki bir teknenin boylamı, astronomik metotlarla veya Greenwich’teki öğle vaktinin hesaplanması ve yerel saatin bundan çıkartılıp aradaki farktan bulunulan boylamın hesaplanması ile bulunabilir. Dünya kutuplardan geçen bir aks etrafında sabit bir hızla döndüğünden, dünyanın Greenwich’teki başlangıç meridyeninden bulunulan meridyene ulaşması sırasında geçen zaman bulunulan noktanın boylamı ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu zamandan bir noktanın boylamı hesaplanabilir. Eski zamanlarda bu zaman hesabı teknenin kronometresi ile yapılırken günümüzde bu işlem radyo sinyalleri ve zaman yayınları aracılığı ile yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

Translate »