• Pts. Nis 22nd, 2024

Yelkende Ayıbacağı Seyri

Rüzgâra neredeyse 180 derecelik bir açıyla (ya da saat 6:00) giderken, biraz daha kayıp ayı bacağı yapmak zorunda kalmamaya dikkat edin. Rüzgâr yönündeki değişiklikleri hissetmeniz pupa seyrindeyken zor olabilir ve rüzgâr değişimi ayıbacağı yapmanıza neden olabilir.
Ayıbacağında, bumbanın kontra değiştirmesine gerek olmadan 5 ya da 10 derecelik bir açıyla seyir yapabilirsiniz (pupayla karşılaştırıldığında). Ancak ana yelkeninizin donanımına bağlı olarak, pupadan çok öteye kayarsanız, bir noktada rüzgâr ana yelkeninizin ve bumbanızın çok hızlı yer değiştirmesine neden olacaktır.
Ayıbacağı, özellikle sert rüzgârlarda, çok tehlikeli olabilir; çünkü rüzgâr ana yelkenin “arka” yakasını iterken, bumbanın aniden yön değiştirmesine ve kontrolsüz kavança atılmasına neden olabilir.
Yelkenlerinizi ve rüzgârın yönünü izleyerek ayıbacağından kaçınabilirsiniz. Bazı teknelerde, direğin üzerinde oka benzer bir rüzgâr göstergesi vardır. Balenlere de bakabilirsiniz; eğer ters dönmeye çalışıyorlarsa tehlike bölgesindesiniz demektir. Bu tehlike bölgesine yakın olduğunuzu gösteren bir başka iyi işaret, ana yelken flokunuzu tamamen engellediği için flokunuzun sönmesidir. Kendinize “Şimdi rüzgâr nereden esiyor?” diye sormaya devam edin.
Bumba, aniden yön değiştirmeye başlarsa, mürettebatınızı uyarmak İçin olabildiğince yüksek sesle “Eğil!” diye bağırın. Pek çok yelkenci, bumbanın kafalarına çarpması yüzünden zarar görmüştür.
Yelken manevralarını öğrenmeden önce temel yelken terminolojisine aşina olmanız gerekir.

Bir yanıt yazın

Translate »