• Pts. May 27th, 2024

Hafif Rüzgârda Rüzgârüstü (0-6 Knot)
1-Yan kuvvetlere direnmek için salmayı indirin.
2-Ana yelkeni tekneni ortasına kadar trim edin. Rüzgâr 3 knottan azsa, ön yelkeni biraz boşlayın. (Çok hafif rüzgârın sert açılı yel-kenleri dönecek enerjiye sahip olmadığım hatırlayın.) Ayrıca birkaç derece rüzgâr altına dönün.
3-Bumbayı bumba arabası yardımıyla teknenin ortasında tutun ve ana yelken ıskotasını biraz boşlayın.
4-Ana yelkenin alt yaka gerginliğini bir iki santim azaltıp derinliğini arttırın.
5-Direği biraz eğin.
6-Ön yelkeni doldurabilmek için mandarını hafifçe boşlayın ancak kırışıklık olmamasına dikkat edin.

Orta Şiddetli Rüzgârda Rüzgârüstü (7-14 Knot)
1-Salmayı indirin.(Hareketli ise)
2-Yelkenleri iyice kasın.
3-Bumbayı suyla paralel olana kadar kasın.
4-Orsa yakası gergisini (kaningam), ana yelkendeki kırışıklıkları giderecek kadar kasın. Bu sayede yelken dolu kalır.
5-Ana yelkenin alt yakasını iyice gergin hale getirin.
6-Ana yelkeni düz hale getirmek için direği eğin.
7-Bumbayı araba yardımıyla teknenin ortasında tutun. Ancak tekne yimıi-otuz derece kadar yatarsa arabayı rüzgâraltına kaydırın.
8-Cenovanın mandarı, hafif havaya oranla daha da gerili olmalıdır.
9-Rüzgâr gücü çok artarsa ön yelkeni daha küçük yel-kenle değiştirin ya da ana yelken ve ön yelkene camadan vurun.
10-Mürettebat ağırlığı rüzgârüstü tarafta olmalı, hareketli salmalı bir teknede dışarı sarkmak gerekebilir.

Sert Rüzgârda Rüzgârüstü (15 Knot ve Üzeri)
1-Salmayı indirin.(Hareketli ise)
2-Yelkenleri iyice kasın. Ancak sağanaklarda yelkenleri boşlamalı ya da rüzgâr üstüne dönmelisiniz.
3-Direğiniz eğiliyorsa, eğebileceğiniz kadar eğin. Varsa pupa palangasını kasarak (özellikle küçük teknelerde) direk tepesinin oynamasını önleyin.
4-Mürettebat ağırlığını rüzgârüstü tarafa kaydırın.
5-Teknenin yatması arttıkça orsa yakasının gerginliğini (kaningam) arttırın.
6-Teknenin yirmi-otuz derecenin üzerinde yatmasını önlemek için bumba arabasını rüzgâraltına kaydırın, ana yelken ıskotasını biraz boşlayın, gerekirse yelkenli küçültün.

Rüzgâraltı Yelken Seyri

Rüzgârüstüne seyir çok kesin yelken trimi ve tekniği gerektirirken, rüzgâraltı seyir olarak birlikte ele alacağımız apaz ve pupa seyirleri yelken trimi ve tekniği gerektirmez.

1-Pupa palangasını kullanarak bumbayı suya paralel hale getirin ya da yelkenin üst iki çıtasını bumbaya paralel yapın. Hafif havalarda pupa palangasını fazla kasmayın. Rüzgâr arttıkça pupa palangasını kasarak teknenin dalgalarda yuvarlanmasını azaltın. Ancak tekne aniden fazla yatarsa, bumbayı hemen boşlayın.

2-Apaz seyirde yelkenleri yapraklanana kadar boşlayın ve sonra yapraklanmayı durduracak kadar kasın. Başka bir seçenek de ön yelkeni rüzgâr kurdelelerine bakarak trim etmektir; ön ve arka kurdelelerin ikisi birden arkaya doğru uçuştuğu ana yelken iyi trim edilmiş demektir. Pupa seyirde yelkenler yapraklanmaz. Bu yüzden trim için ana yelkeni rüzgârla doksan derece açıya getirin. Böylece ana yelkenin tekneyle açısı seksen derece kadar olur. Ayıbacağı seyri yapmazsanız, ön yelken pupa seyirde oldukça etkisizdir.

3-Ana yelken derinliği fazla olmalıdır. Bunu sağlamak için alt yaka gergisi, kıç istralya ve orsa yakası gergisi boşlanır ve direk kıç istralyanın boşlanmasıyla düzeltilir. Ancak rüzgârlı bir apaz seyirde ana yelken düz hale getirilir ve daha rahat dümen tutması sağlanır.

4-Ön yelken derinliğini arttırmak için mandar biraz boşlanır, direk düzeltilir. Ön yelken yönlendirme makarası dışa kaydırılabiliyorsa bu yapılır. Ya da vardavelalara takılan bir makara ile yelken dışarı alınır. Bu yelkenin atak açısını etkiler. Rüzgârüstü seyirde yönlendirme makarası yeniden içeri alınır.

Translate »