• Pts. May 27th, 2024

Yelken seyrinde trinket yelkeni ıskotalarının kumandası önemli bir işlemdir. Burada dikkat edilecek özellik, iki yelken arasındaki hava akımının serbestçe oluşmasını sağlamaktır.
Yelkenlerin tam şişmesi için serenleri ayarlamak (trimming) teknenin yol kazanması için en önemli faktördür. Bu konunun başka bir önemli tarafı da, özellikle kemere doğrultusundan gelen sert rüzgâr ile yapılan seyirlerde (apazlama) uygun bir ıskota ve seren kumandası yapılamazsa, teknenin alabora olma olasılığıdır.
Yelken trimi rüzgârın yelkeni dolduracak fakat bir akım sağlayacak şekilde bir kanal oluşturarak ayarlanması tercih edilmelidir.
Pupa seyrindeki ıskota ayarlaması ise, yelkenlerin rüzgâr yönü ile dik açı oluşturması biçiminde düşünülmelidir. Burada, kuvvetin yönünde düz ve dik bileşenler şeklinde kabul edilerek, bileşenin en büyük olması için açının doksan derece bulunması kabul edilir.

Pupa seyrinde Ana bumba – mayıstra yelkenin altabaşo yakasını bulunduğu seren – ile Spinnaker sereni yarış yelkeninin alt yakasının bulunduğu seren aynı doğrultuda bulunacaktır.
Eğer tekne Mizana direğine gizli ve bumbalı olarak çekilen yan yelkeni veya grandi direği arkasına çekilen yan yelkeni varsa, sert bir rüzgâr estiği durumlarda bu yelken sarılmalıdır. Aksi halde pupa seyrinde teknenin rotasından sapmasına sebep olur. Yine kuvvetli rüzgâr altında yapılan pupa seyrinde yelkenlerden birinin sarılması gerekiyorsa, mayistra yelkeni seçilmeli flok yerinde bırakılmalıdır.

Sert rüzgârlı ve ağır denizli bir havada pupa seyri yapılırken kıç taraftan bir deniz demiri atılması tavsiye edilir. Böylece teknenin kumandası ve rotasında tutulması kolaylaşacaktır. Eğer deniz demiri bulunmuyorsa, bir halata bağlanmış kürek veya yüzer bir madde bunun yerine kullanılabilir.

Translate »