• Paz. May 26th, 2024

VHF Telsiz, her tonajdaki yük, yolcu ve balıkçı gemilerinde, göl ve nehir gemilerinde, liman içi hizmet gemilerinde, ticari yatlarda VHF telsiz telefon bulundurulması zorunludur, Özel Tekne olan ve seyirde 12’den fazla kişi taşımayan teknelerde ise VHF deniz telsizi bulundurma yükümlülüğü yoktur.

Teknedeki her telsiz alıcı cihazı için, bir ruhsatname alınması mecburidir. Yani VHF cihazını kullanacak kişinin KMT belgesi dışında ayrıca VHF telsiz telefon için de ruhsat alınması gerekir. Ruhsat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Farklı markalardaki VHF Telsiz cihazlarının temel işlevleri aynı olsa da özellikleri (ör. Düğme isimleri, yerleri, şekilleri, sayılan vb.) farklı olabileceğinden her cihazın kendi kullanım kavuzu dikkatle okunmalı ve telsizin bakımı, kullan Uluslararası sularda IMO’nun yayımladığı haberleşme usullerine, sahil istasyonlarının talimatlarına, ITU / RR’deki haberleşme kod ve esaslarına uyulması zorunludur. Bu nedenle, uluslararası sularda veya başka ülkelerin karasuları içinde seyyar veya sabit istasyonlarla haberleşmek gerekebileceği düşüncesiyle, kimi İngilizce kelimeler de bilinmelidir. Ancak kısa mesafe telsiz sınavında sınav yönetmeliği gereği sınavlarda “sık kullanılan kodlar”, örneğin kısaltmalar ve haberleşmede kullanılan standart ifadeler (this is, over, out, vb…) dışında İngilizce haberleşmeye ait soru sorulmamaktadır.

 

Bir yanıt yazın

Translate »