• Per. May 30th, 2024

Kişiler, sahip oldukları tekne ya da yatlarını sigortalatmaları gerekmektedir. Her türlü kaza ya da oluşan sıkıntıları önlemek amacı ile sigorta artık zorunlu hale getirilmiş olmaktadır. Tekne sigorta işlemleri yapılırken, teknenin boyutu, gövdesi, makineleri, adını taşıyan her türlü teknik cihazı ve de donanımı ile tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır.
Yapılan sigorta, teknenin poliçede belirtildiği coğrafi bölgede bulunması kaydı ile denizde yatma halinde, çekek durumunda ve de çekeğe alınıp ya da indirilirken hiç bozulmadan devam edilmektedir. Yapılan sigortaların belirli bir süresi olmak ile birlikte süresi bittikten sonra da yenilenmesi zorunlu hale getirilmektedir. Tekne sigortalarında kapsanan bazı maddeler bulunmaktadır. Tüm deniz kazalarında ve tehlikelerinde (çarpma, alabora, fırtına, karaya oturma vb.), yangın, yıldırım, deprem, volkanik patlama, herhangi bir korsanlık durumu, teknenin ya da içerisinde ki botların çalınması, makine ya da teknik desteğin zorla çalınması, teknenin sebep olduğu bir kazada oluşan 3. kişinin can ve mal kayıplarında tekne sigortalı olmaktadır.
Ayrıca 3. Şahısların sorumluluğunda da tekne sigorta altına alınmaktadır. Teknenin çarptığı ya da çarpıştığı tekneye ya da mala gelecek kayıp ve hasarlar, teknede ya da başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı ya da sakatlanmalarda da tekne sigortası geçerli olmaktadır.
Oluşabilecek pek çok durumda kişiler, teknelerinin sigortalı olduğunu düşünmektedirler. Ancak bazı durumlar da sigorta kapsamı dışında olmaktadır. Bu durumlar ise; yatın adını taşımayan botlara gelebilecek zararlarda, nükleer rizikolar, yaptırılan poliçede sigortacının izni olmadan tekneyi ev haline getirilmesi ya da yapılacak esaslı bir tadilat sonucunda oluşacak sorunlarda, sonradan takılan motorların düşmesi durumlarında tekne sigortaları geçerli olmamaktadır. Bu durumlar poliçe kapsamı dışarısında gerçekleştirilmektedir.

Bir yanıt yazın

Translate »