• Per. Mar 23rd, 2023

Rüzgarın gelişine 170°`den başlayıp 190°`ye kadar iskele ve sancaktan da hesaplarsak 20°`lik bir açı çizer. Sanıldığının tam aksine en yavaş seyir pupadır.

170° ile 190° arasında yapılan bir seyirdir. Pek keyifli olup sert havalarda tercih edilmemesi gerekir. Sağanak rüzgarlarda kafayı suya kaptırma riski vardır (Broş – Broach) ki buda çıkamama gibi bir tehlikeden dolayı pek istenmez. Ama bofor 0 – 3 arasında balon ile tam bir gezi ve keyif ile yapılır. Yeni yelkenciler pek sever, çünkü dümen ile oynamaya pek gerek yoktur. Ayıbacağı yapıp yelkenleri seyretmek pek güzeldir.

Eğer hava yüksek ise geniş apazlayıp kavançalarla seyir yapmak önerilir. Rüzgar altı volta seyri denir.

Yelkende Yükselmek: Baş bodoslamanın rüzgara doğru yaptığı seyirler, yani rüzgarın gelişine, bir başka deyişle pupadan apaza, apazdan orsaya doğru seyir yapmak yelkende yükselmek anlamındadır.

Yelkende Düşüşe Geçmek: Kıç bodoslamanın rüzgara 225°’den 0°’ye doğru dönüşü ile 135°’lik bir açı ile yapılan seyirdir. Yani; Orsa, Apaz ve Pupa seyirlerini rüzgar üzerinden başlayıp rüzgar altında bitirerek yapılan seyirlerde yelkende düşüşe geçmek anlamına gelir.

Broç – Broş (Broach): Ana yelken orsa seyrinde bumbası çok boşlanır ise, rüzgar sertleştiğinde tekne dümen dinlemez ve kontrol edilemez ve de tekne rüzgar üstüne kontrolsüz döner. Bu dönüş Broştur.

Pupa seyirde aniden gelen sağanaklar öteki seyir şekillerinde olduğu
kadar tehlikeli değildir. Ancak rüzgârın yönü birden değişirse tehlike
belirir. Randa yelkenle seyrederken çok acele yelken küçültmek gerekirse,
giz’in kordelena halatı (Randa yelkeninin gizini indirip kaldırmak için giz ile direğin kolombir payı üzerine donatılan palangaya denir.) hemen laçka edilip gizin cundası aşağıya düşürülür.
Pupa seyredilirken flok yelkeni bazen ana yelkenin bulunduğu tarafın aksi tarafa ayı bacağı denen şekle sokulur. Bunun için bir çubuk veya kürekle flokun altına bumba yapılır.
Pupa seyirde denizler büyükse rüzgârı tam kıçtan almamak yararlıdır. Tam rüzgâr altında bir yere gidilecekse, tramola ile zig zag gitmek
uygundur. Bu durumda rüzgârı kontralar arasında kavança ederken
bumbanın dik ventolarını (serenleri üst taraflarından istenilen konumda tutan donanımdır.) iyice basmak ve giz’in cundasını indirerek rüzgarı yelkenden çıkartmak gerekir.
Büyük dalgalar önünde yelkenle seyreden bir tekne için bir başka tehlike, teknenin aykırılamasıdır. Arkadan gelen deniz ile kıç savrulur, dümen su üzerinde kalır, yelkenlerde rüzgâr kuvveti kalmaz. Teknenin aykırılamasını önlemek için kıç tarafa ağırlık getirmek ve boyna küreği (Ufak teknelerde gerektiğinde dümen yerine kullanılan bir kürek) kullanmak gerekir. Bu sırada flok ıskota halatı kıç tarafa doğru gergin tutulmalıdır.

Translate »