• Per. May 30th, 2024

Pervane su altında ileri ya da geri yolda çalışırken pervane kanatları yapısı gereği suyu yanlara iter. Pervanenin alt ve üst kanatlarındaki basınç farklılığından kaynaklanan bu durum tekneyi sancak ya da iskele tarafına doğru yanal bir hareket verir. Bu enine hareket nedeniyle ileri yolda teknenin pruvası iskeleye yönelirken, geri yolda kıçı iskeleye yönelecektir. Bu durumdan dolayı denizde değilse de liman içinde manevra sırasında teknenin bu hareketleri de hesaba katılmalıdır. Tecrübe sonucu öğrenilebilecek bu durum zaman içerisinde manevra sırasında yardımcı olacak şekilde de kullanılabilir.

Ayrıca bu duruma, “pervanenin enine etkisi” ya da “pervanenin çekme etkisi” adı da verilir.

Bir yanıt yazın

Translate »