• Per. May 30th, 2024

Tekne pervanesine takılan objeler denizde seyrin durmasına, güvenlik tehdidi oluşmasına ve parasal kayıplara yol açabilen bir durumdur. Tekne pervanesine en sık dolanan objeler halatlar, ağlar, plastik torbalar, sepetlerdir. Birçok konuda olduğu gibi denizcilikte bir sorunu önlemek çözmekten çok daha kolay ve ucuzdur. Pervaneye herhangi bir obje dolaşmasının önüne geçmede yapılacak en iyi şey iyi bir gözlemdir. Seyir sırasında deniz üzerinde herhangi bir madde olup olmadığına, balıkçıların ağ şamandıralarına, yosun öbeklerine dikkat etmek gerekir. Sadece bu gözlem bile olası pervane dolanmalarına önemli ölçüde engel olacaktır.
Eğer pervaneye bir şeyin dolanmasına engel olamıyorsanız ikinci alternatifiniz halat kesiciler olabilir. Pervane Halat kesicilerin yararlı olup olmadığı tartışılmakla birlikte uygun bir şekilde montajı yapılmış bir halat kesicinin yararlı olduğu bilinmektedir.
Pervane Halat Kesicilerin değişik tipleri bulunmaktadır.

Makas Tipi Halat Kesiciler: Bu tip halat kesicilerde sabit bıçaklar ve etrafında dönen hareketli bir mil geleneksel makas sistemi ile döner ve böylece sisteme giren yabancı madde bu makaslarla hızlıca kesilir. Bu tip kesici halatların yararları fazla olmakla birlikte teknelerde titreşime yol açtıkları da düşünülmektedir. Burada önemli nokta bıçakların her zaman keskin olmasıdır. Aksi halde bir sonraki adımda halatı pervane yakalayacaktır ve halat kesici işe yaramayacaktır.

Makas Tipi Halat Kesici

Disk Halat Kesiciler: Bu tip halat kesiciler pervanenin hemen önünde bir disk üzerindeki bıçaklar yoluyla işlev görmektedir. Ancak pervanenin hemen önünde büyükçe bir yüzey alanı ile bir dönme kuvveti yaratılması türbülansa yol açmakta hem halat kesicinin hem de pervanenin verimini düşürebilmektedir. Bu yüzden yüksek devirle kullanılan pervaneler için uygun olmamakla birlikte bu tip halat kesiciler düşük devirli sistemlerde daha verimli çalışmaktadırlar.

Disk Halat Kesici

Tıraşlı Halat Kesiciler: Bu tip kesiciler pervane miline halatın dolanmaya başlamasıyla keskin bıçaklar tarafından yatay sabit bıçaklarla kesilmesi ile çalışır. Aynı traş makinesi mantığı ile çalışan halat kesicilerdir. Resimde daha kolay incelenebilecek bu tip halat kesiciler son zamanlarda daha popüler olmaya başlamakla birlikte düzgün bir şekilde çalışması için düzgün kurulumu çok hassas yapılmalıdır.

Tıraşlı Halat Kesiciler
Halat kesiciler hangi tip olursa olsun belirli ölçüde yararlı ürünler olmakla birlikte her zaman işlevsel olmayabilecekleri düşünülerek yine de gözlemi ve dikkati elden bırakmamak esas olmalıdır. Halat kesicilerin genel olarak yakıt tüketimini bir miktar arttırdığı da bilinmektedir.

Bir yanıt yazın

Translate »