• Per. Şub 29th, 2024
L

Bir tekneyi rıhtım iskele gibi yerlere veya başka bir tekneye bağlamak için kullanılan halatlara “palamar” denir. Gemilerde bağlama için kullanılan en kalın halatın adı palamardır ve terim de buradan gelir. Halatlar tekneyi bağlamak için kullanıldığı gibi, istenilen istikamete çektirmek veya bir rıhtıma yanaştırmak için de kullanılırlar.
Bir rıhtım boyunca ilerleyen bir teknede başa verilecek olan palamara “baş halatı” denir.

Koltuk halatı tekneye dik veya dike yakın bir açıyla verilen ve teknenin rıhtımdan açılmasını kontrol eden halattır. Açmaz da denir. Ayrıca rüzgârın şiddetli olduğu durumlarda tekneyi rıhtımdan uzak tutmak için ters yönde bir koltuk (açmaz) halatı da kullanılabilir. Bunun yerine bazen demir de atılabilir. Pürmeçe (çapraz) halatları teknenin ileri geri hareketini kontrol eder ve rıhtıma baş ve kıçtan çapraz olarak verilirler.

Baş halatı ve pürmeçe (çapraz) halatı tekneyi rıhtım boyunca hareket ettirir, yanaşma manevrası esnasında teknenin hızını kontrol eder. Koltuk halatları (açmaz) da teknenin rüzgâr ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını önler. Pürmeçe (çapraz) halatları rıhtımda bağlandığı yere göre ön ve arka olarak isimlendirilse de, halatlar genel olarak teknenin hangi kısmından verilmişse ona göre isimlendirilirler. örneğin baş halatı, kıç açmaz veya baş koltuk, kıç koltuk, gibi.

Normal rüzgâr ve deniz koşullarında baş ve kıç halatı ile pürmeçeler (çapraz halatlar) teknenin emniyetli bağlanması için yeterlidir. Teknenin yanaştığı yerden zarar görmemesi için usturmaçaların kullanımına dikkat edilmelidir. Rüzgâr şiddetliyken halatları ikilemek de mümkündür. İkilenen halatlarda yükün paylaştırılabilmesi için halatların uzunlukları eşit olmalıdır. Aksi halde yük halatın birine biner ve halat kopabilir.

Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylaştırmak için, halatın bedeni üzerine bir başka halatı kaymaz bağı (beden /barbarişka) ile bağlayıp, koçboynuzu, vinç gibi yerIere aktarmaya bosa tutmak denir. Demirlemede de yükün ırgat üzerinde kalmaması için bosa tutulur.

Günümüzde kullanılan halat gergi yayı da bosa işlevi görür.
Yanaşma manevralarında tekneden halat vermek için kullanılan, ucuna ceviz yapılmış ince halatlara el incesi denir. İyi bir el incesini 25 metreye kadar fırlatabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

Translate »