• Cum. Nis 19th, 2024

İkinci Dünya Savaşı’na girildiği sırada radar bimi henüz çok genişti ve daraltılmaya çalışılıyordu. Geniş bim İle he­defin kerterizi doğrulukla bulunamıyordu.

1939’da İngiltere’de Önemli bir yenilik olan magnetron lam­basının yapılması, 3000 MHz’de 20.000 watt gücünde sinyaller meyda­na getirilmesini sağladı. Yüksek güçle mikrodalgaların üretilebilme­si. frekans yükseldikçe yönlendirme daha iyi yapılabildiği İçin, aynı zamanda radar biminin daraltılması demek oluyordu. Modern radar bu lamba İle doğmuştur, lngilizler bu lambayı bir yıldan faz­la gizli tutmuşlardır.

Tarihte, radarın kullanılışına en güzel örneklerden biri “Britanya Muharebeleri’ diye anılan hava savaşlarıdır. Çok sayıda Alman bombardıman uçağı, yaptıkları hemen hemen her saldırıda hedef­lerine varmadan bütün İngiliz avcı uçakları tarafından havada karşı­lanıyordu. İngilizlerin zincirleme yerleştirdikleri radarlardan Al­man uçakları hakkında aldıkları bilgiler bu toplanma ve önlemeye olanak veriyordu.

Bir başka tarihsel olay da 41.000 deplasman tonluk Al­man savaş gemisi Bismark’ın 1911 yılında Mayısın 24’ünde Hood muha­rebe kruvazörünü batırmasıdır. Karşılaşma gece olmuştu. Bismark tek bir salvo atışında İngiliz gemisine vuruş sağlamıştı. Bu muharebede Bismark gemisinde radar cihazının var olduğuna ve geceye rağmen isa­betli top atışının radar cihazı yardımı ile yapıldığına inanılmak­tadır.

 

Bir yanıt yazın

Translate »