• Per. May 30th, 2024

Kesin konum (kesin mevki) haritada kesin olarak tanımlanan iki veya daha fazla noktanın kerterizlerinden çizilen çizgilerin kesiştirilmesiyle bulunan konuma (mevkiye) verilen isimdir. Eski bir ansiklopedinin sözcükleriyle ifade edersek “bir geminin konumunun farklı konum (mevki) bulma yöntemlerinden herhangi biriyle, makul bir belirsizlik içinde saptanmasıdır.” Söz edilen yöntemler göksel navigasyon, Loran, radar, telsiz çapraz kerterizi, GPS ve görsel kerterizler olabilir.
Bütün amatör navigatörler, bazen yanlışlıkla “kesin konum” (“kesin mevki” DR fix) olarak da adlandırılan “parakete konumu” (“parakete mevki”dead rec koning/DR) ile bir “gerçek mevkinin” farkını bilmelidir. En doğru hallerinde bile, parakete konumları, yalnızca bir tahmin olmaktan öteye gidemez ve “makul bir belirsizlik içinde” olmazlar. Basitçe akıntı ve rüzgâraltına düşme göz önüne alınarak pusula yönü ve mesafeye göre teknenizin hareketlerinin haritaya işlenmesinden başka bir şey değillerdir. Bütün bu etmenler değişkendir, ölçüldüklerinde oldukça doğru olsalar bile siz konumunuzu işaretlerken anık yalnızca birer tahmin haline gelmişlerdir, dolayısıyla da bu şekilde bulunan konumlar (mevkiler) kayalıklar arasındaki dar bir boğazı geçmek gibi durumlarda güvenilir olmaktan çok uzaktır.
Karaya yakınsanız ve haritaya işlenmiş nesneleri kolayca tanıyabiliyorsanız, kesin konum bulmak için iki veya üç kerteriz almak zor bir şey değildir. Bununla beraber, şartlar çok durgun ve gözlemleriniz çok keskin olmadığı takdirde haritada teknenizin yerini gösterecek olan üç kerteriz tek bir noktadan geçmez. Kesişen çizgiler, genellikle küçük bir belirsizlik üçgeni oluşturur. Siz de konumunuzu bu üçgenin içine ve emniyet açısından muhtemel bir tehlikenin en yakınına işaretlersiniz.
Kesin konum ile yerinizi saptadıktan sonra işlenmiş olan parakete konumuyla karşılaştırarak rotanızın akıntı veya rüzgâraltına düşmeyle ne kadar etkilendiğini bulup, elde edeceğiniz gerçek bilgilerden yararlanarak yolculuğunuzun bir sonraki ayağında daha doğru bir rota izlemeniz mümkün olabilir.
Bir başka hususa da dikkatinizi çekelim: “Tahmini konum” (“Tahmini mevki”estimated position) diye bir şey vardır ve bu “tahmini konum”, bir kesin konum veya parakete konumuyla aynı şey değildir. Bazı yetkililer bir “tahmini konumun, parakete konumunun akıntı ve rüzgâraltına kaçma etkileri düzeltilmiş hali olduğunu söyleseler de; aslında, “tahmini konumlar” hesapları kolaylaştırmak amacıyla göksel navigasyonda kullanılan rakamlar yuvarlatılmış konumlardır; kılavuz seyri için kullanılmazlar. Bir sekstant gözlemi aldığınızda, genellikle çalışılacak kolay bir tam sayı olmayan parakete konumunuzdan yuvarlatarak gözlemin verdiği değere yakın bir “tahmini konum” türetirsiniz.

Bir yanıt yazın

Translate »