• Pts. May 27th, 2024

Bitkisel ya da sentetik halatlar bir ırgat veya vinç üzerine gamlı olarak volta edilmiş ise fora edildiğinde halatın gamları üzerinde kalır. Halat kolları ve bükümde bozulma olur. Bu yüzden fener üzerinde çalışan ve üzerinde yük olan halatların gam almamaları için ara sıra boş verilip, fenerin boşta dönmesinin sağlanması gerekir. Çünkü dış çıma yüke vurulduğundan, fener üzerindeki yükü çeken kısma yeterince boş verilmediğinde ırgat motoru zorlanacağı gibi yükü de istediğimiz seviyede kaldırmamız veya çekmemiz güçleşecektir.
Mümkün olduğunca sağa bükümlü halatlar fenerde sağa doğru sarılmalıdır.
Sağa bükümlü ve fener üzerinde sağa doğru sarılmış bir halat fener üzerinden fora edilirken, fora edilen voltalar sola doğru atıldığında halat yine gam alacaktır.

Gam almış bir halat kesinlikle yüke vurulmamalıdır. Vurulduğu takdirde halatın üzerindeki gam, açılacağı yerde üzerine binen yükten dolayı bozulmasına ve gücünden kaybetmesine neden olacaktır. Bu durumda halat yeni dahi olsa büyük zarar görecektir.

Bitkisel ya da sentetik bir halatın alacağı gam dış yüzeyde kalmayacak, içteki liflere de işleyecektir, içteki liflerin gamlanması otomatikman halatın dışına da yansır. Gam almış bir halat yüke vurulduğu zaman iç çıma boşta ise halat yüklü çımadan almış olduğu gamı boşta olan çımadan atmak suretiyle gam halattan çıkmış olur. Eğer içteki çıma tutulmakta ya da herhangi bir yere volta edilmiş durumda ise halat gamı atamayacak ve gam halatın üzerinde kalacaktır.

Bir halatın kopup tekrar dikiş veya herhangi bir bağ ile birbirine eklenmesi durumunda gücünde bir miktar azalma olur. Eğer bu güç eksilmesini herhangi bir aletle ölçecek olursak bir bağ veya dikişin halatın gücünde % 40 – %50 oranında bir azalma yaptığını gözleyebiliriz.

Halatlar üzerinde şekil bozukluğu yaratan diğer bir durum ise halatı tize duruma getirmektir. Halatın tize duruma gelmesi iki olaydan kaynaklanır.
1- Halatın imalinden doğan gerginlikler.
2- Kullanmadan dolayı meydana gelen gerginlikler.
Genelde halatlar üzerinde üretimden dolayı gamlanma ve bir gerginlik durumu gözlenir. Ancak bu tip gerginlik ve gamlar halat bir kaç kez kullanılıp yüke vurulduktan sonra kendiliğinden geçer.
İkinci durum ise halat yüke vurulduğu zaman ortaya çıkar. Yükten kurtulduktan sonra da bu durum ortadan kalkar.
Halatlar ıslak olduğu zaman, yük altında çalışırken halat boyları uzar. Fakat sonuçta kuruduğunda tekrar eski haline dönmez. Bu durum daha çok bitkisel halatlar için geçerlidir. Halatın boyu uzamış ama gücünde ve kalınlığında azalma olmuştur.

Translate »