• Pts. May 27th, 2024

1- Bitkisel halat rodasını iç çımadan açarken ve çımanın saat yelkovanının ters yönünde açılacağını unutmayın ve bu yönde açın.

2- Sağa bükümlü bir halat saat yelkovanı yönünde, sola bükümlü bir halat ise saat yelkovanının aksi yönünde roda edilmelidir.

3- Eğer mümkünse bitkisel halatlar ıslakken roda edilmemeli, halat dolaplarına sarılmamalıdır. Islak bir bitkisel halat kurutulmak üzere güverteye salya edilmeli daha sonra yerlerine kaldırılmalıdır.

4- Islak bir halatın roda edilmesi gerekiyor ise hava akımı ile kuruyacak şekilde roda edilmeli ve kesin surette üstü örtülmemelidir. Örtüldüğü takdirde nem içerde kalacak çürümesi hızlanacaktır.

5- Kullanım ve taşıma esnasında halatın özellikle keskin ve pürüzlü yüzeylere sürtünmemesine dikkat edilmelidir.

6- Bitkisel halatları, babalara ve koç boynuzla volta ederken yeteri kadar volta almalıdır. Çünkü halat üzerine binecek ani yükte, halatın kaçıp sürtünmesinden dolayı halat bedeninde yanma olabilir.

7- Halatın herhangi bir kısmında zedelenme olmuş ise halatı oradan kesip bir dikiş atmak daha doğru olur. İyi bir dikiş ile eklenmiş kısım zedelenmiş kısımdan daha güvenlidir.

8- Bitkisel halatlar hiçbir zaman yağlanmamalıdır.

9-Sentetik halatlar yüke vurulduğunda gerilimden dolayı bir esneme gösterirler. Yük kalktığında bu gerilim ortadan kalkar. Ancak esnemeden dolayı ortaya çıkan form bozukluğunun giderilmesi ve halatın orijinal formuna ulaşması için zamana ihtiyaç vardır. Bu süre bir ay dahi olabilir, ancak halatın düzelmesinin büyük bir kısmı 6-7 dakika içerisinde olur.

10-Düzgün olarak kasa yapılmış halatların güç kaybı %10’u geçmez.

11- Tekne içinde fazla halat kullanmak, zaman zaman aşınma noktalarının yerini değiştirme olanağı sağlayacağından iyi olur.

12- Sentetik halatlar babalara volta edilirken halatın babadan kaymasını önlemek için en az 4 veya 5 volta alınmalı, ayrıca 2 volta da tek bir babaya alınmalıdır.

13-Bir babaya aynı anda bitkisel, sentetik ve madeni halatlar volta edilmemelidir. Çünkü sentetik halat bitkisel halatı, madeni halatlar da sentetik halatı aşındırıp kesebilir.

14- Sentetik halatlarla çalışılırken, kazaların en aza indirilmesi için güvenli bir alanda bulunmak lazımdır.

15-Sentetik bir halat yük altında tize olmuş durumda koparsa kaçınılmaz olarak halatta bir boşlama olacaktır. Bu gibi durumlarda kesinlikle personelin halatın çekim yönünde durmasına izin verilmemelidir. Sentetik halatlar esneme özelliklerinden dolayı tize halde iken bitkisel halatlar gibi ses çıkarmazlar.
Kopma tehlikesini ancak gözle halatı izleyerek anlayabiliriz.
Bunun belirtileri de;
a- Sürtünmeden dolayı doğan ısı halattan duman çıkmasına neden olur.
b- Gerilme devam ettikçe halatın çapı Kopan bir sentetik halat etrafını hemen hemen ses hızında kamçılayacaktır.
Böyle bir anda o bölgeyi anında boşaltmak imkânsızdır. Bu yüzden mümkün olduğunca halatın gerilim yönüne 90° derece açı yapacak şekilde durmalıdır.

16-Sentetik halatların kopma kuvvetleri aynı kalınlıktaki bir bitkisel halata göre daha yüksek tonajdadır. Bunun içinde hangi halatın nerede kullanılacağı çok iyi bilinmelidir. Bilinmediği takdirde kazalara neden olunabilir. Gemilerdeki donanımların çoğu bitkisel halatlara göre dizayn edilmişlerdir. Bitkisel bir halat yerine sentetik halatla donatılmış bir donanımın gücünü, halata göre bilmeli ve kullanılmalıdır.

17-Sentetik halatlar bitkisel halatlara nazaran bağ tutma özellikleri oldukça zayıftır.
Sentetik halatlara yapılacak dikiş ya da bağın önlemi muhakkak alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

Translate »