• Paz. Ara 10th, 2023

Gemilerde Yangına Karşı Alınacak Tedbirler;

Genel Tedbirler
Tehlikeli bölgelerde sigara içilmemesi
Çabuk yangın alarmı verilmesi için personelin eğitilmesi
Yangın söndürme cihazlarını kullanmada personel becerisinin geliştirilmesi.
Yangın türleri ve bunlarla mücadele konusunda personelin eğitimli
tutulması

Makine Dairesinin Yangına Karşı Korunması
Makine dairesinin yangına karşı izole edilmesi
Yağ ve yakıt sızıntılarının önlenmesi
Kaynak veya alev çıkartacak işler yapılarken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması
Yakıt tanklarına açılan menhollerin ve iskandil borularının kapalı
tutulması
Makine dairesinin daima temiz tutulması ve yağlı-yakıtlı üstüpülerin emniyetli yerlerde toplanması.

Kuzinelerde Alınacak Tedbirler
Emici fanların daima temiz tutulması
Yağların kızgın yüzeylere sıçramasının önlenmesi
Elektrik devrelerinin bakımlı tutulması

Yaşam Mahallerinde Alınacak Tedbirler
Yatakta sigara içilmemesi ve içinde yanan sigara bulunan kül tablalarının çöp kovalarına boşaltılmaması.
İzin verilmeyen elektrikli ısıtıcıların kamaralarda kullanılmaması

Ambarlarda Alınacak Tedbirler
Ambarların uygun biçimde temiz tutulması
Yüklerin özelliklerine uygun havalandırılması
Ambarlarda sigara içilmemesi
Yükleme-boşaltma sırasında güvertede sigara içilmemesi
Yüklerin uygun biçimde istif edilmesi ve emniyete alınması
Gerektiğinde ambarlara, inerl-gaz veya karbondioksit basılması.
Yüklemesi biten ambarlara giriş menhollerinin kapatılarak kilitlenmesi.
Kapatılan ambarlardaki aydınlatma ışıklarının da söndürülmesi.
Denize çıkmadan önce ambarların deniz tertibine uygun kapatılması.
Birbiri ile temas halinde yangın çıkarabilecek yüklerin yan yana yüklenmemesi.

Daha önceden değinildiği gibi, yangın ne kadar erken saptanırsa onu söndürmek o kadar kolay olacaktır. Bazı yangınlar gemi personeli tarafından anında görülebileceği gibi, uzun süre personel tarafından hiç girilmeyen bölümlerde de yangın çıkabilir. Bu gibi yerlerde çıkan yangınların erken teşhisi için otomatik yangın ihbar cihazları geliştirilmiştir.

Translate »