• Per. May 30th, 2024

Kana rakamları (Draft rakamları): Kana rakamları veya Draft markaları bir gemi teknesinin ne kadar su çektiği (suya battığı) gösterirler. Kana rakamları genellikle teknenin her iki bordasında olmak üzere baş, kıç ve vasat bölümlerinde yazılırlar. Gemi teknesi üzerinde Kana rakamları çelik üzerine oyularak veya zımbalanarak yazılır ve koyu bir renk ile boyanırlar. Kana rakamları, geminin sancak bordasında Romen rakamları ile, iskele bordasında Latin rakamları ile yazılır. Romen rakamlarının dizilişi İngiliz ölçü sisteminde, Latin rakamlarının dizilişi ise, metrik sistemde yapılır. Bir geminin baş tarafta 22 ft ve kıç tarafta 22 ft 9 inç su çektiğini farz edelim. Başta su hattının XXLL seviyesinde, kıçta ise XXII ile XXlll rakamları arasındaki mesafenin ortasının işaretlediği görülür. Denizcilikte metrik sistemi uygulayan ülkelerde inşa edilen gemilerde Kana Rakamları ve ölçümü metre olarak yapılır ve gösterilir. Uygulamada ölçüm sistemleri arasında dönüşüm yapılması gerekebilir. Örneğin, geminin draft’ı metrik sisteme göre bilinmekte, yanaşılacak rıhtımdaki su derinliği haritada İngiliz sistemine göre, verilmektedir. Bu nedenle ölçüm sistemlerini dönüştürmek sıkça uygulanan bir durumdur.

Kana Rakamları
Kullanılan diğer İşaretler: Sigorta markası yanında kullanılan sivri ucu aşağıya bakan üçgen işaret, gemilerin istenen şartları gerçekleştirdiklerinde bir miktar daha yük yükleyebilmeleri için yapılmıştır. Bu üçgen işareti, yapım biçimi bazı takviyelerle daha kuvvetlendirilmiş barınak güverteli (shelter Deck) gemilerinde bir avantaj sağlar.
Kereste yükleme hatları: Bu işaretler gemilerin bordasına, normal yükleme hatlarının yapıldığı yere fakat kıç tarafında kalacak şekilde yapılır. Bu markaların amacı, güvertelerinde kereste yükü taşıyacak gemilerin yükleme sınırlarını göstermektir. Buna bir örnek verirsek, LS: Yaz kereste yükleme hattı olup normal yaz yükleme hattının (S) biraz yukarısındadır. Buna göre yüklemiş olan bir gemi güverte yükünü kaybederse yine normal yaz yükleme hattına gelecektir.

Bir yanıt yazın

Translate »