• Cum. Nis 19th, 2024

Gemi Yükleme Markaları: Ticari amaçla kullanılacak bir gemi teknesinin güvenle taşıyacağı yük ağırlığının belirtilmesi gerekmektedir. Fazla yük taşımak ve daha çok kazanmak isteyen armatörü denetlemek için daima göz önünde duran bir simge, bir kontrol göstergesi bulunmalıdır. İşte bu sebepten gemilerin her iki bordasına ve baç-kıç taraflarına bazı işaret ve rakamlar yazılır. Bu işaretler her zaman görünecek ve okunacak şekildedir.
Yükleme Markaları (Plimsol Markaları): Sigorta markaları da denen bu tür işaretler Uluslararası tüzüklerle 80 Reg. tondan yukarı bütün gemilere uygulanması zorunlu olan, gemilerin bordalarına gösterilen biçimde işlenen ve ticaret gemilerinin her türlü şartlar altında emniyetle seyretmesini sağlamak amacını güden simgelerdir Bu markalar tanıtıcısı olan Samuel Plimsollun hatırasına hürmeten Plimsol markaları da denir.
80 Register tondan yukarı bütün gemilerde uygulanması zorunlu olan Yükleme Hattı (Load Line) markası bazı teknelerde zorunlu değildir. Bunlar arasında Kılavuz teknelerini, Gezinti yatlarını, Liman tarayıcılarını sayabiliriz. Yükleme hattı markalarının her biri geminin sancak ve iskele bordası üzerine, saçlardan silinmeyecek, bozulmayacak biçimde 32 mm derinlikte zımba ile işlenir. Gemilerin onarımı sırasında bu markanın bulunduğu saçlar değiştirilirse, Lloyd kurumlarının göndereceği uzmanlar denetiminde yeniden zımbalama işi yapılır. Genellikle koyu renkli zemin, üzerine açık renk boya ile boyanan hatların boyları 22.86 cm ve aralıkları 5 .08 cm’dir. Yuvarlak dairenin ortasında bulunan yatay hat üzerinde Lloyd kurumunun tanınma harfleri bulunur. Bu hat aynı zamanda Yaz Yükleme hattını oluşturur. Yükleme hatlarında güverte hattından itibaren işlenmiş markaların anlamı aşağıda gösterilmiştir:
Gemilerin teknesinde belirtilmesi zorunlu olan işaretler:
(a) Geminin baş omuzlukları ve kıç tarafına yazılacak Gemi Adı ve Bağlama limanı.
(b) Baş ve kıç tarafına işaretlenen Draft markaları.
(c) Sancak ve iskele bordasına işaretlenen Yükleme Markası.

gemi yükleme markaları
TF: Tropik tatlı sutaşıma hattı (Tropical fresh water Load line )
F: Tatlı sutaşıma hattı (Fresh water Load line)
T: Tropik taşıma hattı (Tropical Load line)
S: Yaz yükleme hattı (Summer Load line)
W: Kış yükleme hattı (Vinter Load line)
WNA: Kuzey Atlantik kış yükleme hattı (Vinter North Atlantik Load line)

Yükleme yapan bir gemi sefer bölgesine ve bulunduğu mevsime uygun düşen bir yükleme hattına kadar yük alabilecektir. Örneğin, bir gemi Ocak ayı içinde Kanada’dan İngiltere için buğday yüklemek istiyorsa; gemi yükünü, yakıtını, suyunu ve kumanyasını aldığı zaman, bordadaki bu seviyesinin WNA hattını geçmemesi gereklidir. Bunu aşarsa, Liman idaresi geminin seferine müsaade vermez ve böyle gemiye Aşırı yüklü (overload) denir.

Bir yanıt yazın

Translate »