• Pts. May 27th, 2024

Herhangi bir sebeple, seyirde bir tekneden suya düşen bir kişi için yapılabilecek temel manevralar: Williamson Dönüşü, Scharnow Dönüşü, Anderson Dönüşü

Bu durumun işaret sancağı da Oscar’dır

Çabuk Hareket Etmek Önemlidir…
Denize bir kişinin düştüğü görüldüğünde derhal operasyon
başlatılmalıdır. Eğer denize düşen kişiyi görebiliyorsak, iyi bir
kurtarma açısı yakalamak, ya da en hızlı olarak dümeni bir tarafa
alabanda basılarak teknenin kıçını düşen kişiden uzak tutmak önemlidir.
Bu durumlarda dümen kişinin düştüğü tarafa basılmalıdır. Eğer hemen
Işıklı bir can simidi atılabilirse hem denize düşen kişi can simidine
Tutunabilir, hem de kurtarma manevrası için yerin belli olması sağlanır.

Kurtarma Manevraları:

1- Tek Dönüş (270’ Manevra) Anderson Dönüşü:
Çabuk hareket edilerek, kazazedenin tarafına doğru dümen
alabandaya basılır. İlk rotadan 250’ saptıktan sonra, dümen
ortalanarak durma manevrasına başlanır.

2- Williamson Dönüşü:
Williamson dönüş manevrasının güzel tarafı, hem teknenin kıçını denize düşen
kişiden uzaklaştırmaz, aynı zamanda da tekneyi yaklaşık olarak
kişinin denize düştüğü alana çevirir. Bu manevra için, Öncelikle denize düşen kişinin
tarafına dümen alabandaya basılır. İlk rotamızdan 60 derece saptıktan sonra
dümeni ters albandaya basıyoruz. İlk rotanın tersi rotadan 20 derece
eksik yönde ilerlerken, dümen ortalanarak tekne aksi rotaya alınır.
Bu dönüş tamamlandığında teknenin yönü, dönüşün başladığı
noktadan yaklaşık bir dönüş çapı uzaklkta ve eski rotanın tersi yönünde,
dümen suyunda olacaktır. Kişiyi rüzgaraltında bırakarak yaklaşmak
daha güvenlidir.

3- Scharnow Dönüşü:
Çabuk hareket etme durumunda kullanılmayan bu dönüş için, dümen
Herhengi bir tarafa alabanda edilir. İlk rotadan 240 derece saptıktan sonra,
Dümen aksi yöne albanda yapılır.Teknenin pruvası rotanın 20 derece eksiğine geldiğinde,
Dümen otalanır ve tekne yine ilk rotanın ters istikametine dönmüş olur.

Translate »