• Paz. May 26th, 2024

Engin denizde, bu büyük alanda iki teknenin çatışması ilk anda küçük bir olasılık gibi görünse de, denizde bir anda iki tekne birbirine çok yaklaşabiliyor ve çatışma riski doğabiliyor bildiğiniz gibi. Çatışmayı önlemek için belirlenmiş 38 temel kural bulunuyor. Bu kurallar bütününe “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” adı verilmektedir. Denizciler de bu kuralları bilmek ve uygulamakla yükümlüdürler. Ayrıca bu tüzük kitabının da her teknede bulunması zorunlu tutulmaktadır.
İki teknenin rotası bir doğru ile uzatıldığında, eğer ki bir noktada kesişiyorsa çatışma tehlikesi söz konusudur. Bu durumda belirleyici, rotanın aynı şekilde sürdürülmesi ve hızın aynı şekilde devam ettirilmesidir.

Bir tekne ile yakınlaştığımızda 3 soru gündeme gelmektedir.
Rotalar Çatışıyor mu?
İki tekne arasındaki mesafe azalıyor mu?
Diğeri nasıl bir tekne?

Motorlu Teknelerde Yol Hakkı

Herhangi bir karşılaşmada temel kural daima Sancağa dönmektir. Böylece iki tekne birbirinin iskelesinden geçer.
Yol Hakkı Alanı: Bir tekneye iskele tarafından çatışma yaratacak şekilde seyir eden tekne yol vermelidir
Yol Verme Hakkı: Bir tekneye sancak tarafından çatışma yaratacak şekilde seyir eden tekne yol hakkına sahiptir.
Yetişme bölgesi: Çarpışma yaratacak şekilde pupa tarafından bir tekneye yaklaşan tekne yetişen tekne konumundadır ve yol vermekle yükümlüdür.

Yelkenli Teknelerde Yol Hakkı

Farklı kontralarda karşılaşarak yaklaşan iki yelkenli tekneden iskele kontra olanı yol vermek durumundadır. Yelkenlerini sancaktan aldığı rüzgarla şişiren yani sancak kontra olan tekne yol hakkının sahibidir. Eğer rüzgarı aynı bordadan kullanan iki tekne çatışma tehlikesi içerisindeyse, rüzgarüstünde bulunan tekne, rüzgaraltında bulunan teknenin yolundan çıkacaktır.

Yelkenli bir tekne ile kuvvetle yürütülen bir tekne karşılaştığında ise kuvvetle yürütülen tekne, yelkenli teknenin her durumda yolundan çıkmak durumundadır.
Bir tekne diğerine yol hakkını verdiği zaman, yol hakkı olan tekne rotasını ve hızını muhafaza etmek durumundadır.
Yetişen tekne yetiştiği teknenin yolundan çıkacaktır, ya da hızını azaltarak yol verecektir.
Dar bir geçit boyunca karşılaşan iki tekne, geçitin orta hattının kendi sancağında kalan tarafını takip edecektir.

Ses İşaretleri:
Tekneler yapacakları manevraları diğer tekneye ses işareti ile bildirebilirler.
Bir Kısa Düdük: Rotamı Sancağa Çeviriyorum
İki Kısa Düdük: Rotamı İskeleye Çeviriyorum
Üç Kısa Düdük: Tornistan Çalıştırıyorum
Beş Kısa Düdük: Hareketler Anlaşılmadı / Kabul Edilmedi
anlamına gelmektedir.

Translate »