• Cum. Nis 19th, 2024
VHF Telsiz

Yüzyıllardır çok farklı yöntemlerle gerçekleştirilen, bir bilginin başkasına iletilmesi durumuna haberleşme adı verilmektedir ve havada karada ve denizde haberleşme yöntemleri ortam şartlarından dolayı farklılık göstermektedir. Denizde haberleşme oluşabilecek risklerin yüksekliğinden dolayı sıradan haberleşmelerden daha detay işlem gerektiren ve çok daha önemli olan iletişimlerdir. Risk oluşabilecek durumlar can ve mal kayıplarının yanı sıra çevresel zarar durumlarıdır. Haberleşmeler deniz altında sesli, sözlü, görüntülü ya da yazılı biçimde olabilmektedir.
Haberleşme için en çok tercih edilen iletişim aracı telsizdir ve kompleks bir kullanım gerektirmediğinden kullanımı gayet kolaydır. Eğer tekne ya da daha farklı deniz aracınızda VHF telsiz varsa bunu kullanabilmek için kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu belgenin alımı sırasında telsiz ile ilgili bilgi verilirken amatör olarak kullanım anlatılmaktadır. Daha büyük araçlar için telsiz operatör kullanım sertifikası gerekmektedir. Ayrıca telsiz kullanımı ruhsatsız mümkün olmamaktadır.
Denizde haberleşme sırasında telsiz kullanılırken kelimelerin hecelenmesi gerektiğinden, bu işlem denizde kullanılan bayrakların ifade ettiği uluslararası harf kodlamaları şeklinde yapılır. Telsiz kullanım kuralları ihlal edilmeden, örneğin farklı yayınlara karışmadan ve gereksiz dinleti yapmadan haberleşme sağlanmalıdır. Bir geminin yardım isteği söz konusu ise ona yapılan yardıma “tehlike trafiği” adı verilir ve telsizle haberleşmede öncelik sırası yardım yapılacak olan geminindir. Sonrasında sırasıyla acelelik haberleşmesi, emniyet haberleşmesi ve son olarak da yön bulma haberleşmesi yapılmaktadır.
Denizde haberleşme için gemideki en yetkili kişi gemi kaptanıdır. Kaptanın bilgi ve izni olmadan herhangi bir durum gerçekleştirilemez. Gemiye gelen mesajlar kaptana gelmiş mesajlardır ve bu doğrultuda onun talimatına göre dağıtım yapılır. Haberleşme yöntemleri dahili ve harici haberleşmeler olarak iki grupta toplanabilir.

Bir yanıt yazın

Translate »