• Çar. Şub 28th, 2024
Görülebilen yatay en uzak noktanın mesafesi visibilite olarak da nitelenir. Görüş mesafesi orta, İyi, çok iyi gibi terimlerle nitelenebilir. Denizcilikte genellikle knot veya kilometre olarak ifade edilir. Denizde visibilite sis ve şiddetli yağış gibi olayların etkisiyle seyri   engelleyebilecek derecede azaldığında önem kazanır. Teknede gidiş yönü önemli olmakla beraber diğer yönlerde görüş mesafesi çok farklı ise ayrıca belirtilmelidir.      Bir cismin çıplak gözle görülebileceği ve tanınabileceği en büyük mesafeye “görüş uzaklığı” veya “görüş mesafesi” denir. Denizde sabit noktaların olmayışı nedeniyle, görüş uzaklığının belirlenmesi zordur. Gemiler, fenerler, kayalar ve kıyı hattı gibi noktaları varsa, haritalar yardımıyla bu noktaların ölçülmesiyle görüş uzaklığı bulunabilir. Seyir halinde iken, tekne radarı da bu amaçla kullanılabilir. Görüş uzaklığı çok düşük olduğunda gemi direği veya bacası gibi geminin bazı noktaları seçilerek, görüş uzaklığı belirlenebilir.
Geceleyin görüş uzaklığını tayin etmek biraz daha zor olup, röper noktalarının aydınlanma derecesine bağlıdır. Her ne kadar görüş uzaklığı, geminin hareket yönünde önemli ise de, şayet diğer yönlerde farklılık varsa, bu durum ayrıca belirtilmelidir.

Denizde görüş mesafesini etkileyen faktörler:

1-      Sis

2-      Yağış

3-      Denizde esen rüzgârın meydana getirdiği serpintiler

4-      Toz ve tuz parçacıkları

1- Sis

Yeryüzünde gözlemciyi saran ve yatay görüş uzaklığını 1000 metre veya daha aşağıya düşüren buluta sis denir. Eğer benzer durumlarda görüş uzaklığı 1000 metreyi geçerse, bu durumdaki buluta da mist denir. Eğer bulut, yere temas etmiyorsa Stratus adını alır.

Sisin Günlük Değişimi:

Sisin bütün tipleri ısınmayla dağılmaya yatkındırlar. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde bir maksimum ve öğleden sonra bir minimum olmak üzere sis frekanslarında belirgin bir günlük değişim vardır. Yamaç sisleri genellikle çok kalındır ve küçük bir günlük değişim gösterir. Adveksiyon sislerinin çoğu nispeten kalındır. Kalın olan sisler günlük ısınmayla kolayca dağıtmazlar. Tipik bir radyasyon sisi gayet sığdır ve günlük ısınmayla kolayca dağılır.
Okyanuslar üzerindeki günlük sıcaklık değişimi çok küçük olduğundan deniz sislerinin günlük değişimi daha küçük denizlere göre oldukça azdır.

2- Yağış

Denizde görüş uzaklığının azalmasına neden olan etkenlerden ikincisi yağıştır.  (Yağış konusu. 6. Bölümde ele alınacaktır.)  Çeşitli şekillerde düşen yağışlar (yağmur, kar, dolu vs.) karalarda olduğu gibi denizlerde de görüş uzaklığının azalmasına neden olur. Sağanaklar ve fırtına ile birlikte oluşan yağışlar, görüşü 500 metreden aşağıya düşürebilir. Yüksek enlemlerdeki kar yağışları da denizlerde görüş uzaklığını 50 metreye veya daha altına indirebilir.

3- Serpintiler

Denizlerde görüş uzaklığını azaltan etkenlerden üçüncüsü, denizde esen rüzgârın meydana getirdiği serpintilerdir. Rüzgâr şiddeti 50 knot hızı aştığı zaman başlayan dalga kırılması, rüzgar şiddeti 80 knot’a ulaştığında büyük ölçüde gözlenmeye baslar ve kopan su tanecikleri görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürebilir.

4- Toz ve Tuz Parçacıkları

Karalarda oluşan toz fırtınaları hava hareketine bağlı olarak denizler üzerine de yayılabilir. Örneğin, Büyük Sahra kaynaklı kırmızı toz fırtınası Afrika’nın kuzey batı sahillerine kadar taşınırken, benzer olarak kuzeybatı muson rüzgârları da san toz kütlelerini Çin Denizi ve Japonya’ya kadar taşır. Bu bölgelerde taşınan toz yüzünden görüş mesafesi önemli ölçüde azalır.
Okyanuslardan atmosfere savrulan tuzlar da havada asılı (süspansiyon) durumunda kalabildikleri için görüş mesafesinin azalmasına neden olurlar.

{loadposition user101}

Görüş Mesafesi Terimleri:

Kod        Uzaklık (Yarda)                    Uzaklık (Mt)          Tanımı
0             50 Yarda                                45,72     Metre       Kesif sis
1             200 yarda                             182.88   Metre       Kalın sis
2             400 yarda                             365.76   Metre       Sis
3             1000 yarda                           914.4     Metre       Mutedil sis
4             1 mil                                      1,852     Metre       Puslu
5             2 mil                                      3,704     Metre       Zayıf görüş
6             5 mil                                      9,26       Km           Orta görüş
7             10 mil                                   18,52     Km           İyi görüş
8             30 mil                                   55,56     Km           Çok iyi görüş
9             30 mil ve üzeri                      ++                          Çok çok iyi görüş 

Bir yanıt yazın

Translate »