• Cum. Nis 19th, 2024

Denizcilik deniz ile ilgili olan bütün işlere verilen genel isimdir. Genellikle deniz taşımacılığı, gemi işletmeciliği, deniz sporları ve deniz ürünleri avlamak için çıkılan seferler “denizcilik” olarak nitelendirilir. Deniz Müsteşarlığı, Deniz İşletmeleri, Denizcilik eğitimi veren okullar bürokratik ticari ve akademik olarak deniz ile ilgili kurumlardır. Denizcilik, günümüzde büyük sermaye gerektiren bir endüstri dalı olmuştur. Gemi yatırımlarının parasal olarak nakit akışına dayanıyor olması çok güçleşmiş ve finansal olarak büyük önem kazanmıştır. Dış kaynak talebi hızla artmaya başlamıştır. Deniz taşımacılığına olan talep ekonomik olarak büyüme oranına göre belirlenmesine rağmen ekonomideki büyüme talebe yansımayabilir. Gemi taşımacılığında talep ticaret hacmi ve taşıma mesafesine bağlı bir fonksiyondur.

Denizcilik İşletmeleri

Deniz taşımacılığı uluslararası öneme sahip bir sektördür. Denizlerden yararlanmayı bilen ülkeler ekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Güçlü bir deniz filosuna sahip olan ülkeler deniz taşımacılığı ile döviz girdisi sağlayabildikleri gibi uluslararası sularda bayrak gezdirmek suretiyle ülke itibarını artırmakta, politik güç sağlamaktadır. Denizlere hâkim olan ülkelerin dünya ticaretine hâkim olacakları düşüncesi gittikçe yaygınlaşmakta ve denize kıyısı olmayan ülkelerde deniz ticareti filosu kurmaya çalışmaktadır. Deniz işletmeciliği limanlar arasında yapılan taşımacılığın kar amacı güderek gerçekleştirilmesidir. Deniz işletmesinin taşımacılığı uluslararası standartları göz önünde bulundurarak, taşıtanı tatmin ederek ve giderlerini minimum seviyeye indirerek gerçekleştirilmesi olayına “deniz işletme ekonomisi” denir. Denizcilik sektöründe arz-talep dengesinin ve buna bağlı olarak rekabetin önemi büyüktür. En büyük gemi filolarına sahip işletme sahipleri bile arz-talep dengesini bozabilecek ticari girişimlerde bulunamaz. Dünya piyasalarında ki değişik dönemlerdeki gelişmelerden etkilenen arz-talep dengesi yeni gemi yatırımları kararlarında önemli rol oynamaktadır. Dünyanın ¾ ü denizlerle kaplıdır. Bu nedenle birçok ülke ve bölge birbirlerinden denizlerle ayrılmışlardır. Bu durumda ülkeler arası taşımacılıkta deniz yolu taşımacılığı büyük önem kazanmaktadır. Düşük maliyetli olduğu için büyük hacimli taşımalarda uygun bir taşımacılık türü olmaktadır. Uluslararası deniz taşımacılığı uluslararası karasularında yapıldığından politik gerginlik yaşanmaz. Denizcilik eğitimi uluslararası normlara ve denetimlere dayalı bir eğitimdir. Denizcilik işletmeciliği denizde ve karada yapılacak faaliyetlerden oluşmaktadır. Denizcilik eğitimi tahmin edilenin aksine zor bir eğitim değildir. Denizcilik sektörü hem bölgesel anlamda hem dünya çapında olarak hızla gelişmekte ve bu süreçte denizcilik faaliyetlerindeki etkisi ve katkısı artmaktadır.

Bir yanıt yazın

Translate »