• Per. Şub 29th, 2024

Gelişmiş ülkeler incelendiğinde görmekteyiz ki, hem teknolojide hem denizcilikte oldukça yol kat etmişlerdir. Bununla kalmayıp ekonomilerini de denizcilik üzerinden düzenleyerek, ülkede yaşayan pek çok insan denizcilik sayesinde geçimini sağlamaktadır. Aslında bu biraz da kültürdür. Denizcilik kültürü. Kültür dediğimiz kavram, bir ülkenin yüzyıllarca bozulmayan geleneği gibi devam etmektedir. Öyle ki ülkenin genç kesimi denizcilik sayesinde geçimini sağlarken aslında bu yetkinliği oldukça küçük yaşlardan itibaren kazandığı görülmektedir. Söz konusu küçük yaşlardan beri süregelen denizcilik geleneği olunca da, denizci bir toplum kaçınılmaz olarak olmaktadır.
Araştırma boyutunu makro ölçeğe taşıyıp, dünya genelinde incelemelerde bulunacak olursak; gittikçe artan bir ticaret hacminin olduğundan söz edebiliriz. Gelişmiş olan bu ülkeler de ticaretlerini deniz sektörüne yönlendirerek, işletmeler kurmuşlardır. Özellikle denizyolu taşımacılığı oldukça meşhur bir kavramdır. Yalnızca taşımacılık da değil; siparişler, gemi üretimleri, ithalat ve ihracat derken bu ülkelerin gelişmesi tamamen bu yönde şekillenmiştir.
Günümüze gelindiğinde pek çok ülkede denizcilik okulu olduğunu görmekteyiz. Örnek verecek olursak Filipinlerdeki okul buna en güzel örneklerden bir tanesi olacaktır. Bahsetmiş olduğumuz bu okulun diğer okullardan bir farkı vardır. Denizcilik eğitimini vermek isteyen uzman kişiler tarafından eğitim verilmesinin yanı sıra, okul öğrencileri için gerekli donanımı sağlayacak bütün öğretim kadrosunu da kendi bünyesinde toplamaktadır. Bu durum Japonya gibi ülkelerde yine bu şekilde üzerinde durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Çünkü eğitimi eğitim olma amacından ziyade, öğretmek amacıyla kullanmak doğru olandır. Ve tabi “ağaç yaşken eğilir” sözü asla unutulmamalı. Bu yüzden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, genç kesime verdikleri eğitimde çok hassas davranmaktadır. Bir ülkenin gelişmişliği, gençlerin almış olduğu eğitimin kalitesi ile doğru orantılıdır demek mümkün. Teknik donanım açısından yeterli ekipmanlar dâhilinde eğitimini tamamlayan öğrenciler, ileride iyi birer deniz adamı olacaklardır. Böylelikle kendileri de gelecek nesillere katkı sağlayarak, toplumun gelişmişlik düzeyini her anlamda arttıracaklardır.

Bir yanıt yazın

Translate »