• Cum. Mar 24th, 2023

Deniz meteorolojisi hakkında bilgi vermeden önce dilerseniz meteoroloji ana bilim dalına kısaca bir giriş yapalım. Hatta ilk aklımıza gelen basit bir sorudan başlayalım, “Meteoroloji nedir?”
Dünyayı sarmış durumda bulunan atmosferde bazı değişiklikler meydana gelir. Oluşan bu değişiklikler ise bazı bilim dalları tarafından incelenmektedir. Yapılan bilimsel gözlemlerin pozitif bilimlerce bir araya getirildiği ana dalın adına meteoroloji denmektedir. Peki, “Meteorolojinin dalları nelerdir?”
Meteoroloji çok fazla geniş bir ana dal olmakla birlikte, kendi içerisinde çeşitli yan dallara ayrılır. Böylelikle ortaya çıkan pozitif bilimlerin kendi içlerinde detaylanıp konularında uzmanlaşmaları sonucunda daha doğru veriler elde edilebilmektedir. Dallara kısaca göz atacak olursak: Genel Meteoroloji, Dinamik Meteoroloji, Fiziksel Meteoroloji, Klimatoloji, Sinoptik Meteoroloji, Bio-Meteoroloji, Havacılık Meteorolojisi, Hidro-Meteoroloji, Tarımsal Meteoroloji ve son olarak bizim inceleme konumuz olan Deniz Meteorolojisi ile karşılaşmaktayız.

Neden deniz meteorolojisi?
Geçmiş zamanlardan günümüze kadar geçen zaman zarfında insanoğlunun nihai bir amacı bulunmaktadır. Yapılan gözlemler ve araştırmalarda doğayı anlama çabası yatmaktadır. Hayatımızın merkezinde bulunan doğanın işleyişi, doğanın kuralları, olayların meydana gelişi ve en önemlisi yaşanan değişimlerin nedenleri bizi yakından ilgilendirmektedir. Bütün bunlar hayatımızın merkezinde olan doğayı anlamakla birlikte pek çok kolaylığı beraberinde getiren sorgulamalardır. Aynı zamanda da hayati derecede önem taşımaktadır.
Atmosfer üzerinde meydana gelen değişimler, hâkim oldukları yerlerde ve hava olaylarının meydana geldiği yerlerde bazı etkiler bırakmaktadır. Bu etkiler kimi zaman olumlu olabildiği gibi kimi zaman da olumsuzdur. Olumsuz etkilerin nedenleri ise su buharı açısından zengin olan deniz yüzünden meydana gelmektedir. Hal böyle olunca meteoroloji ile denizci arasında ilişki kurulur.
Denizcinin denize açılmadan önce hava şartlarını kontrol etmesi, gün içerisinde gözlem yapması ve hava şartlarına dair verileri gözden geçirmesi onun hayatı için oldukça önemlidir. Çıktığı yolculuğun ardından denizden sağ salim dönebilmesi ve gemisini güvenli bir şekilde limana geri getirmesinin altın şartıdır.
Son olarak söz konusu deniz meteorolojisi olunca, denizcinin gemisinde taşıyacağı teçhizatlar mutlaka temin edilmelidir. Gözlemlerini yapmış, meteoroloji verilerini kontrol etmiş bir denizci hem can sağlığını hem gemisini riske atmamıştır. Deniz meteorolojisi, denizcinin karaya ulaşmasının anahtarıdır.

Bir cevap yazın

Translate »