• Per. Şub 22nd, 2024

Navigasyonda kullanılmak üzere, küresel bir alanın (dünya), düz bir alan (kâğıt) üzerine izdüşümü alınarak kopya edilmesine deniz haritası denir. Navigasyon amacı ile kullanılan iki temel tipte harita vardır; kerte hattı rotalarının düz çizgi olarak gösterildiği, Merkator izdüşümü kullanılmış haritalar ve meridyenlerin düz çizgiler olarak gösterildiği nomonik haritalar. Decca, Loran gibi radyo sistemlerinin de navigasyon amaçlı kullanımlarının başlamasıyla, bu iki harita tipi, hiperbolik gratiküllerin belli bir renk ile gösterildiği, tek bir haritada toplanmıştır. Bu renk, normal haritalarda navigasyon detaylarının gösteriminde kullanılan renktir.
Deniz Haritası
Bir deniz haritasında, kapsanan bölgedeki tüm kıyı şeridi, kayalıklar, şamandıralar, fenerler, ışık işaretlerinin karakteristikleri ve derinlikler gösterilir. Ayrıca harita üzerine konan bir pusula gülü ile yön ve bölgedeki pusula sapması gösterilir.

Bir yanıt yazın

Translate »