• Per. Mar 23rd, 2023

Deniz Fenerlerinin Tarihi: Bilinen en eski deniz feneri Hellespontos’un girişindeki Sigeion burnu deniz feneri olduğu ve MÖ. IX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Tarihi deniz fenerlerinin en ünlüleri İskenderiye feneri, Tevere ırmağı girişindeki Ostio feneri, Ravenna, Messina fenerleri ve Dover’deki Calais ile Boulogne fenerleridir. Okyanus kıyılarına fenerlerin konulması XVII. yüzyıla rastlar. Bu fenerler odun, turba ve kömürle çalışmakta idi. Aynı yüzyılın sonlarına doğru bitkisel yağla daha sonra petrolle çalışan fenerler yapıldı ve kıyılara yerleştirilmeye başlandı.

Ülkemizde, ilk fener, 1755 tarihinde bir ticaret gemisinin Kumkapı’da karaya gitmesi üzerine sadrazam Said Paşanın talebi ve padişah III. Osman’ın fermanıyla bugünkü Ahır kapı feneri yakınlarında bir yere tesis edileli ve aynı ferman ile fenere zeytinyağı tahsis edildi. Fener, 1857 de bu günkü yerinde yeniden inşa edildi. XIX. yüzyılın ikinci yarısında ülkemizde pek çok fener tesis edildi.

1821 yılında mercek sisteminin bulunmasıyla fenerler güçlendi ve XIX ve XX. yüzyıllarda sayıları hızla arttı. Günümüzde fener sayısı yaklaşık 25000 civarına ulaşmıştır.
Günümüzde fenerler asetilen, elektrik ve güneş enerjisi ile çalışmaktadır.

Yüzyılımızda fenerlerin yanına sisli havalarda sesle işaret veren ses ikaz cihazları konulmuştur. Böylece siste görülemeyen ve bu nedenle de kullanılamayan fenerler sesle algılanır olmuştur.

Bir cevap yazın

Translate »