• Sal. May 21st, 2024

Deniz Fenerleri, sabit seyir işaretleri olarak tekne ve gemilere yol göstermek ve konumlarını belirlemek amacıyla yapılış seyir yardımcılarıdır. Deniz Fenerlerinde ilk yapıldıkları tarihten bu yana değişik aydınlatıcılar kullanılmıştır. Kömür, Odun gibi materyallerden başlayan ışık kaynağı serüveni, gazyağı, havagazı, asetilen ve en sonunda da elektrik ile bu güne gelmiştir.

Deniz Fenerleri konumları ile ilgili olarak iki türlüdür:

Kıyı Fenerleri
Kıyı bölgelerinde burun, ada, kerempe gibi kara parçaları üzerinde yer alırlar.
Deniz (Alarga) Fenerleri
Denizde bulunan sığlık, kayalık gibi deniz alanlarını işaretlemek üzere kullanılırlar.

Fenerlerin belirleyici özellikleri bulunmaktadır Bunlar:

1-Karakteristiği (Yani Işık Düzeni)
2-Işık Rengi
3-Periyodu (Aydınlık ve Karanlık Süreleri)
4-Yüksekliği
5-Görünme Uzaklığı
6-Denizden Görünüşü

Deniz Fenerleri seyir haritalarında yıldız biçiminde gösterilmektedir. Yıldızın tam ortası fenerin gerçek yeridir. Fenerler göze çarpması için kırmızı renkte gösterilmektedir. Ayrıca harita üzerinde kolay görünmesi için fener yıldızına kırmızı bir kuyruk ta eklenmektedir. Seyir haritalarında feneri tanıtıcı bilgiler de verilmektedir. Harita ölçeği büyüdükçe ayrıntı oranı da artmaktadır.

Fenerler ile ilgili olarak dikkat edilecek bazı noktalar;
Bir seyir bölgesinde ışık türü birbirine benzeyen birden çok fener bulunabilir. Bu tür fenerler periyodlarıyla birbirinden ayırd edilebilirler.
Görüş bozulduğunda fenerin görünme uzaklığı etkilenir, Görünmesi gecikebilir.
Bazı meteorolojik koşullar beyaz ışığın kırmızımsı görünmesine neden olabilir.
Karlı havalarda fener lambası kaplanabilir ve fenerin görünme uzaklığı azalabilir.
Fenerin görünme uzaklığını kırılma arttırır, sis, duman, pus, ve yağış ise azaltır.

Translate »