• Paz. Ara 10th, 2023

Bir gemi bir yere bağlı olmadan bir konumdan başka bir konuma doğru yol alıyorsa “Seyir halinde” (underway) denir.

Geminin su içinde hareketini ifade etmek için “Yol” (way) terimi kullanılır.

Eğer geminin hızı son gücüne yükselmişse, “Makineler tam yolda” diye tanımlanır.

Tekne ileriye doğru hareket ettiği zaman “İleri yol” veya tornayt (ahead), geriye doğru hareket ettiği zaman “Geri yol” veya “tornistan” (Stern) yapıyor denir.

Gemi, su içinde makine gücü ile hareket ettikten sonra zamanla dümen dinleme süratine erişir. Gemi sadece dümen kumandası ile rotasını değiştirecek süratle eriştiği zaman, bu hızına “dümen dinleme sürati” (steerage way) denir.

Bordası yönünde (sancak veya iskele) seyreden bir geminin bu durumuna, eğer tekne rüzgar veya akıntı sebebiyle yol alıyorsa “Düşme” (leaway) denir. Bununla beraber, pruva pervanesi veya çift pervane bulunan gemiler istediklerinde borda yönünde yol alabilirler.

Kaç böyle? (Pruva kaç?) sorusunun anlamı, geminin pruva yönünün dümenci pusulası veya Cayro pusla ile kaç dereceyi işaret ettiğidir. “Rota” (course), geminin izlediği yolun pusla derece terimleri ile açıklanma şeklidir. Bu terim, ufuk dairesini tanımlayan pusla kartının 000° den 360° ye kadar bölünme sayılarını kapsar.

Rüzgar üstü” (weather Side), rüzgarın estiği yöne açık olan gemi bordasıdır. “Rüzgar altı” (Lee Side) ise, rüzgarın estiği yöne kapalı olan gemi bordasıdır. Başka bir deyişle, rüzgar yönünün ters tarafından olan bordadır.

Bir gemi demirli olmaksızın ve makineleri çalışmazken gelişigüzel rüzgar veya akıntı tesiriyle seyrediyorsa, “sürüklenen veya boşanmış gemi” (adrift) denir. Bu terimler, aynı sebepler yüzünden başıboş yüzen, başka cisimler için de kullanılır. Özellikle mevkilerinden kopan şamandıralar için kullanılır.

 

 

 

Bir yanıt yazın

Translate »