• Paz. Ara 10th, 2023

Barometre, atmosfer basıncını ölçen araçtır. İçeriğindeki cıva sayesinde açık hava basıncının tam ölçümünün yapılmasını sağlar. Cıvalı ve havalı barometre olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır ve cıvalı barometre tehlikeli olabildiğinden kullanımı hassastır. Hava durumunu ölçmek için, uçaklardaki basıncı ölçmek için barometreden yararlanılmaktadır. Barometre çeşitleri cıvalı barometre ve madeni barometre olmak üzere iki grupta toplanır. Cıvalı barometreyi İtalyan fizikçi Toricelli keşfetmiştir ve deniz seviyesinde pek çok farklı madde ile deney yaparken en uygun ölçümü cıvada yaptığı için cıvalı barometreyi keşfetmiştir.

Barometre Çeşitleri
1643 yılında yaptığı çalışmaları ile barometreyi bulan bilimcinin keşfi sayesinde günümüzde hala pek çok alanda hava basıncını ve diğer basınçları ölçmek için barometre kullanılmaktadır. Önceleri barometrelerde açık hazne kullanılıyordu ve bu da cıvanın hava ile ve tensel temas durumunda sağlığı tehdit etmesine neden oluyordu. Oysaki şimdilerde cıva kabının yerini kapalı bir hazne almıştır ve bu haznenin kenarı cıvayı ortamdaki hava ile temas ettirecek şekilde açıktır. Tam verimle basınç ölçümünün yapılması için bu açıklığa ihtiyaç vardır.
Barometre çeşitleri olarak saydığımız madeni barometreler son derece hassas ölçüm yapan cihazlardır. Hafif ve kullanışlı olmalarından dolayı cıvalı barometrelerden üstün tutulurlar. Madeni barometrelerde havası boşaltılmış vakumlu kutu üzerinde eğilebilir bir metal yay bulunmaktadır. Hava basıncında artış olduğunda kutu hafifçe içeri doğru çöküş eğilimine girer ve azalma olunca tekrar eski haline döner. Böyle bir çalışma prensibine sahip olan madeni barometreler havacılık ve denizcilik alanlarında yaygın olarak kullanılmakta ve teknik aksama sahip parçaların üzerine monte edilmektedir.
“Barometre çeşitleri” olarak sayılmayan ama daha sonradan geliştirilmiş olan Eugene Bourdon adında bir Fransız’ın geliştirdiği barometre, helezonik bir yay sayesinde kutulu bir düzenekte basınç ölçümü yapmaktadır.

Bir yanıt yazın

Translate »