• Per. May 30th, 2024

Balıkçı demiri (bazen de yatçı demiri olarak bilinir), eski resimlerde bazı aile ve çeşitli kuruluşların armalarında gördüğümüz eski moda demirlerdir. Galvanizli çelikten yapılmışlardır, bir ucunda demir halat/zincirinin bağlanacağı halkası (anele), diğer ucundaysa dibe takılacak iki kıvrık kolu olan uzun düz bir bedeni vardır. Her kol sivri ucu olan geniş bir tırnakla veya eski deyişle gagayla sonlanır.
Bedenin anele tarafındaki ucunda, görevi demiri yatırıp, iki kıvrık kolun zemine daha iyi saplanmasını sağlamak olan geniş bir çipo veya yatay bir çubuk bulunur. Balıkçı demirinin çiposu demirin düz saklanabilmesi için genellikle çıkarılabilir şekildedir.
Günümüzün demirleriyle karşılaştırıldığında ağırlıklarından ve hantal kullanımlarından ötürü şimdilerde balıkçı demirini ana demir olarak kullanan pek az küçük tekne kalmıştır Bununla beraber, balıkçı demirleri taş zeminlerde çabuk tutan yapısıyla diğer demirlerin taradığı yerlerde dibe saplanarak hâlâ faydalı olabilen, ayrıca fırtına demiri olarak kullanılmaya uygun olan demirlerdir.

Bir yanıt yazın

Translate »