• Sal. Mar 28th, 2023

Tekne ile açılmak önemli olduğu kadar, teknenin karaya yaklaştığı zaman; kara ile ilişkisinin sabitlenmesi konusunda aracılık eden bağlama stilleri de bir o kadar önemlidir. Teknesini doğru bir şekilde karaya bağlayamayan pek çok teknecinin sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Özellikle söz konusu rüzgârlı havalarda teknenin karadan bağımsız bir şekilde hareket etmesi ve karadan uzaklaşması, asla istenmeyen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle olunca teknenin demirlenmesi ve teknenin bağlanması işlemleri, bütün tekneciler ve deniz adamları tarafından bilinmesi gereken bir şarttır. Bizde bu yazımızda işlemlerin hangi yöntemler ile gerçekleştirilebileceğinden bahsedeceğiz.

1. Demirleme Yöntemi
Bu yöntemde önemli olan teknenin koy ile bağlantısının doğru bir şekilde sağlanmadır. Teknenin en önemli araçlarından bir tanesi olan çapanın doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ile karşılaşılması olasıdır. Demirleme yönteminin bir diğer adı ise alargadır. Yöntem için gerekli bazı şartlar vardır ki; yerin, zamanın, denizin durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Demir atılması düşünülen deniz zemininin uygun olup olmadığı ancak kaptanın ölçüm yöntemleri ve teknenin teknik araç teçhizatları ile anlaşılabilmektedir. Ayrıca çapanın atılacağı yer uygun olsa bile, rüzgarın göz ardı edilmemesi gereken bir diğer faktör olduğunu söylemekte yarar vardır.

2. Tonoza Bağlama Yöntemi
Diğer adı ile mooring olarak geçen Tonoza bağlama yöntemi, denizin dibine bir çapa yerine betondan meydana gelen sert bir blok kütlesinin atılması ile gerçekleşir. Böylelikle teknenin deniz üzerinde sabitlenmesi mümkün kılınmıştır. Bu yöntemin diğer yönteme karşılık bir avantajı vardır ki, blok deniz içerisinde tarama yapmaz. Elbette az da olsa böyle bir ihtimal bulunmaktadır fakat bu ihtimal oldukça düşüktür.

3. Akdeniz Stili Bağlama Yöntemi
Bu tür bağlama yönteminde bir koya demir atılması işlemi gerçekleştirilir. Daha sonrasında teknenin arka kısmının karaya bağlanmasının ardından teknenin sabitlenmesi işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu yönteme Akdeniz stili bağlama yöntemi denmesinin bir diğer nedeniz ise bu tip bağlamaların daha çok Akdeniz bölgesinde yapılmasından kaynaklanır. Ayrıca yöntemin diğer yöntemlerden ayrışan bir özelliği olarak çapa kullanılmıyor olunması, yani denize herhangi bir demir madde girişinin bulunmaması, çevreye karşı zarar vermemesine olanak vermektedir. Çevre dostu yöntem olduğunu söylemek mümkündür.

Bir cevap yazın

Translate »