• Pts. May 27th, 2024

Orsa seyrinin bittiği yerde yani rüzgarın gelişine 50° ile 310°`den başlar. Ancak Dar Apaz seyri (Dar apazda 80° yada 280°’ye gelindiğinde teknenin en hızlı seyridir) ile başlar 90° ile 270°`de Apaz ismini aldığı Borda Apaz ile devam eder. Ta ki 120° ile 240°`ye kadar sürer. 120° ile 170°=240 ile 190° arasında Geniş Apaz adını alır ve Apaz seyri sona erer.

Apaz seyri orsa bittiği 50°’den başlayıp Dar Apaz: 50° – 90° arası. Borda Apaz: 90° – 120° arası. Geniş Apaz: 120° – 170° arası gibi yaklaşık üç bölümde pupa seyrine kadar devam eder. Rüzgarın geliş açısı büyüdükçe genelde120° – 170° arasında balon açma şansını bile bulabiliriz. Buda bize teknenin baş bodoslamasını biraz sudan kaldırmaya ve sürtünmeyi azaltmaya yarar. Rüzgarın tekneyi suya gömmesini önler. Tekne bir miktar playne kalkar, sürat artar.

– Dar apaz: Teknenin baş bodoslaması rüzgarın gelişine 50° – 90° seyir yapması dar apaz, ki 80° ile seyir yapıldığında en hızlı seyre ulaşılabilir. Rüzgar orsada iken dar apazdan daha çok tekneyi yatıracağından bordaların suya sürtmesi ve rüzgarın itme gücünün daha çok tekneyi yatırmak için kullanılmasından dolayı tekneyi süratten düşürmesine neden olur. Eğer bir yere yetişmek istiyorsak dar apazlarla tramola atarak, aradaki kör noktaları da kollayarak gidebiliriz.

– Borda Apaz: 90° ile 120° arasında gelen rüzgar ile seyir yapan bir teknenin hızı yavaşlayacaktır. Çünkü rüzgarın kuvveti yavaş yavaş tekneyi suyun içine doğru basmaktadır. Rüzgar kuvveti geliş açısı arttıkça bir yandan yelkenleri doldurur, bir yandan da tekneyi suya doğru basar ve tekne hız kaybeder. Sert havalarda tercih edilir, serpinti rüzgarlardan fazla etkilenmez.

– Geniş Apaz: 120° – 170° arasındaki seyirdir. Tekne dar apaza göre süratte kayıplara uğrar, ancak yüksek havalarda tercih edilir. Fakat serpintili rüzgarlardan borda apaza göre biraz daha fazla etkilenir. Eğer hava bofor 3’ün altında ise balon açılarak hız arttırabilir. Rüzgarın açısı büyüdükçe ayı bacağı yapma şansı doğabilir.

Translate »